logo.jpg

Registracija korisnika sistema :: Provera statusa zahteva za registraciju naloga

Unesite identifikacioni broj zahteva za otvaranje naloga za online pristup Web servisu Lokalne poreske administracije, a zatim pritisnite dugme Provera.

Identifikacioni broj prijave :

Povratak na pońćetnu stranicu